اهمیت انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا

0

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا (۱۴۰۰)

انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا
۱۳۹۶ → ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ← ۱۴۰۴
انتخابات ششمین دورهٔ شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاباتی است که در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران برگزار خواهد شد.

تعداد اعضای اصلی و جانشین هر منطقه

به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح ذیل است:

جمعیت اصلی جانشین
زیر ۵۰هزار ۵ ۳
۵۰–۲۰۰هزار ۷ ۵
۲۰۰–۵۰۰هزار ۹ ۶
۵۰۰هزار–۱میلیون ۱۱ ۷
۱–۲میلیون ۱۳ ۸
بالای ۲میلیون ۱۵ ۱۰
تهران ۲۱ ۱۱

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید