پست روز مشاهده همه

0

دیدگاه مهندسان حوزه شهری

واژه‌شناسی شهرسازی واژهٔ معادل رشته Municipal Engineering در انگلستان است که در سیستم دانشگاهی ایران در ردهٔ مهندسی طبقه‌بندی شده‌است اما معمولاً در دانشکدهٔ هنر و معماری ارائه می‌گردد. تاریخچهٔ ساخت و…ادامه

چند رسانه ای مشاهده همه

اخبار انتخابات شورای شهر و روستا مشاهده همه